De tuinderij

Het Plukparadijs is een kleinschalige tuinderij waar gewerkt wordt aan duurzame landbouw. We werken volgens biologische principes en proberen constant de bodemkwaliteit te verbeteren. In de praktijkt betekent dit onder andere dat we biologisch zaad- en plantgoed gebruiken, geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken en de bodem voeden door te mulchen en groenbemesters zaaien.